Specializované vzdělávací zařízení v oblasti BOZP – obor výškový specialista
Nenecháme Vás spadnout

Školení odborné způsobilosti

V zákoně č. 309/2006 Sb. v platném znění se uvádí, že
Zaměstnavatel je povinen dodržovat veškeré požadavky kladené na BOZP při práci. (§3)
mimo jiné

Splnit požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob konající práci na pracovišti Přijmout odpovídající opatření při práci, kdy je pracovník vystaven ohrožení života nebo poškození zdraví
Na zařízeních, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu, údržbu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat jen odborně způsobilí zaměstnanci (§ 3 odst. 2g, §9 ost.1,§11).

Systém školení ve každé firmě musí být zpracován v příslušném předpisu dle zákoníku práce. Musí se vést záznamy o školeních a instruktážích, včetně termínů a ověřování znalostí. To je nutno vždy prokázat při kontrolách OIP.

NABÍZÍME:


1. vstupní školení BOZP, PO a ochrany životního prostředí
2. periodické školení BOZP, PO a ochrany životního prostředí
3. školení vedoucích zaměstnanců BOZP, PO a ochrany životního prostředí
4. školení BOZP + první pomoc
5. školení odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou
6. školení odborné způsobilosti pro obsluhu ručních motorových pil, těžba a manipulace dřeva a obsluha křovinořezů
7. školení odborné způsobilosti pro práci se zdvihacím zařízením a vazače

Ceny za nabízené služby jsou odvislé od požadavků objednatele a od časové náročnosti. Cena vždy dohodou.