Specializované vzdělávací zařízení v oblasti BOZP – obor výškový specialista
Nenecháme Vás spadnout

Školení bezpečnosti práceŠkolení práce ve výškách a nad volnou hloubkou  

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou při použití prostředků osobního zajištění (POZ)

Základní teoretické školení pro pracovníky používající pro práce ve výškách prostředky osobního zabezpečení.
Školení dle NV č. 362/2005 Sb. včetně přílohy, zákoníku práce a dalších souvisejících předpisů.
Rozsah6 hodin
Počet osob10
Výstupcertifikát
Platnost12 měsíců
Cena800 Kč/osoba
Datum konánídle přání zákazníka
Místo konánídle přání zákazníka
Podrobnosti Objednat
Školení BOZP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou speciální lanovou technikou

Základní teoretické a praktické školení pro odborníky využívající speciální lanovou techniku pro zabezpečení proti pádu z výšky nebo do volné hloubky, popř. propadnutím či sesutím.
Rozsah24 hodin
Počet osob8
Výstupcertifikát a osobní průkaz
Platnost12 měsíců
Cena4 500,- Kč/osoba
Datum konánídle přání zákazníka
Místo konánídle přání zákazníka
Podrobnosti Objednat
Školení BOZP pro práce ve výškách a evakuaci osob na lanových drahách pomocí záchranných systémů

Základní teoretické a praktické školení pro obsluhu LD využívající speciální lanovou techniku pro zabezpečení proti pádu z výšky nebo do volné hloubky a pro evakuaci osob na LD při mimořádných událostech.
Rozsah16 hodin
Počet osob6
Výstupcertifikát a osobní průkaz
Platnost12 měsíců
Cena4 500,- Kč/osoba
Datum konánídle přání zákazníka
Místo konánídle přání zákazníka
Podrobnosti Objednat
Opakovací školení BOZP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Periodické teoretické školení pro pracovníky, kteří používají pravidelně při práci prostředky osobního zabezpečení.

Rozsah6 hodin
Počet osob10
Výstuppotvrzení prodloužení platnosti osvědčení
Platnost12 měsíců
Cena800 Kč/osoba
Datum konánídle přání zákazníka
Místo konánídle přání zákazníka
Podrobnosti Objednat
Individuální školení popř. doškolení na návrh požadavků objednatele

- školení mimo výše uvedených, podle požadavků jednotlivých zákazníků
- rekondiční a rehabilitační pobyty spojené se školením bezpečnosti práce dle požadavků objednatele
Rozsahdohodou
Počet osob0
Výstup
Platnost
Cenadohodou
Datum konánídle přání zákazníka
Místo konánídle přání zákazníka
Podrobnosti Objednat


Školení BOZP, PO a ochrany životního prostředí  

Vstupní všeobecné školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí zaměstnanců

Vstupní teoretické školení pro zaměstnance všech profesí.
Školení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dalších souvisejících předpisů.
Rozsah6 hodin
Počet osob10
Výstuppresenční listina
Platnost12 měsíců
Cenadohodou
Datum konánídle přání zákazníka
Místo konánídle přání zákazníka
Podrobnosti Objednat
Základní všeobecné školení BOZP, PO a ochrany životního prostředí vedoucích pracovníků

Základní teoretické školení vedoucích zaměstnanců.
Školení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dalších souvisejících předpisů.
Rozsah6 hodin
Počet osob6
Výstuppresenční listina
Platnost36 měsíců
Cenadohodou
Datum konánídle přání zákazníka
Místo konánídle přání zákazníka
Podrobnosti Objednat
Periodické všeobecné školení BOZP, PO a ochrany životního prostředí zaměstnanců

Opakovací teoretické školení pro zaměstnance všech profesí.
Školení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dalších souvisejících předpisů.
Rozsah5 hodin
Počet osob10
Výstuppresenční listina
Platnost12 měsíců
Cenadohodou
Datum konánídle přání zákazníka
Místo konánídle přání zákazníka
Podrobnosti Objednat
Periodické všeobecné školení BOZP, PO a ochrany životního prostředí vedoucích pracovníků

Opakovací teoretické školení pro zaměstnance všech profesí.
Školení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dalších souvisejících předpisů.
Rozsah5 hodin
Počet osob6
Výstuppresenční listina
Platnost36 měsíců
Cenadohodou
Datum konánídle přání zákazníka
Místo konánídle přání zákazníka
Podrobnosti Objednat


Další školení BOZP - odborná způsobilost  

Školení BOZP pro práce a manipulaci s ruční motorovou řetězovou pilou

Základní teoretické a praktické školení pro zaměstnance, kteří používají při jednoduché práci a manipulaci MŘP
Rozsah40 hodin
Počet osob6
Výstupcertifikát a osobní průkaz
Platnost24 měsíců
Cena6 550,-Kč/osoba
Datum konánídle přání zákazníka
Místo konánídle přání zákazníka
Podrobnosti Objednat
Školení BOZP pro práce a těžbu dřeva s ruční motorovou řetězovou pilou

Základní teoretické a praktické školení pro zaměstnance, kteří používají pro těžbu dřeva MŘP.
Rozsah80 hodin
Počet osob6
Výstupcertifikát a osobní průkaz
Platnost24 měsíců
Cena10 000,- Kč/osob
Datum konánídle přání zákazníka
Místo konánídle přání zákazníka
Podrobnosti Objednat
Opakovací školení BOZP pro práce a manipulaci s ruční motorovou řetězovou pilou

Periodické teoretické školení pro zaměstnance, kteří používají při jednoduché práci a manipulaci MŘP.
Rozsah6 hodin
Počet osob10
Výstupprodloužení platnosti průkazu
Platnost24 měsíců
Cena800,- Kč/osoba
Datum konánídle přání zákazníka
Místo konánídle přání zákazníka
Podrobnosti Objednat
Opakovací školení BOZP pro práce a těžbu dřeva s ruční motorovou řetězovou pilou

Základní teoretické a praktické školení pro zaměstnance, kteří používají pro těžbu dřeva MŘP.
Rozsah10
Počet osob8
Výstupprodloužení platnosti průkazu
Platnost24 měsíců
Cena1 000,-Kč/osoba
Datum konánídle přání zákazníka
Místo konánídle přání zákazníka
Podrobnosti Objednat