Specializované vzdělávací zařízení v oblasti BOZP – obor výškový specialista
Nenecháme Vás spadnout

Revize OOPP

Provádíme technické a odborné revize protředků osobního zajištění pro práce ve výškách v souladu s ČSN EN 365.

Vybavení pro práce ve výškách musí být minimálně každých 12 měsíců revidováno osobou odborně způsobilou nebo pověřenou výrobcem.

O vstupní či periodické revizi musí být vyhotoven revizní protokol.

Jakým způsobem se revize provádí?

1. Po předchozí telefonické domluvě lze provést na počkání u zákazníka.

2. Zaslat nebo dovézt OOPP na naší firmu (preferujeme) - kontakt