Specializované vzdělávací zařízení v oblasti BOZP – obor výškový specialista
Nenecháme Vás spadnout

Zajištění staveb a stavenišť

Na základě nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a na základě vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby je každý zaměstnavatel povinen zajistit pracoviště a přístupy k nim tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků s ohledem na vyhodnocení rizik.

Komunikace provedené jako roštové mosty, lávky, galerie a ochozy musí být podél volného okraje vybaveny vhodnou ochrannou konstrukcí, zábradlím.
Pokud nelze takto ochranu proti pádu pracovníků zajistit, musí přijata příslušná organizační opatření, např. pevná zajišťovací vedení.

Též pochůzné střechy a terasy musí mít zajištěn bezpečný přístup a musí být na nich provedena opatření zajišťující bezpečnost provozu, např. ochranné zábradlí nebo zajišťovací vedení.

NABÍZÍME

Horizontální zajišťovací systémy

trvale osazená nebo přenosná záchranná vedení, sloužící k zajištění dvou a více osob proti pádu z výšky nebo do hloubky.
Typické použití:
zajištění jeřábových drah, pochůzích a revizních lávek, zajištní střech a střešních konstrukcí, balkonů, fasád, šachet, násypníků, stáčecích terminálů apod.

Vertikální zajišťovací systémy

Trvale osazená záchranná vedení sloužící k zajištění osob proti pádu z výšky nebo do hloubky.
Typické použití:
zajištění žebříků, komínů, stožárů, šachet, jímek apod.