Specializované vzdělávací zařízení v oblasti BOZP – obor výškový specialista
Nenecháme Vás spadnout

Vstupní všeobecné školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí zaměstnanců


Vstupní teoretické školení pro zaměstnance všech profesí.
Školení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dalších souvisejících předpisů.
Rozsah6 hodin
Počet osob10
Výstuppresenční listina
Platnost12 měsíců
Cenadohodou
Datum konánídle přání zákazníka
Místo konánídle přání zákazníkaObjednejte si školení

  Kompletní nabídka školení