Specializované vzdělávací zařízení v oblasti BOZP – obor výškový specialista
Nenecháme Vás spadnout

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou při použití prostředků osobního zajištění (POZ)


Základní teoretické školení pro pracovníky používající pro práce ve výškách prostředky osobního zabezpečení.
Školení dle NV č. 362/2005 Sb. včetně přílohy, zákoníku práce a dalších souvisejících předpisů.
Rozsah6 hodin
Počet osob10
Výstupcertifikát
Platnost12 měsíců
Cena800 Kč/osoba
Datum konánídle přání zákazníka
Místo konánídle přání zákazníkaObjednejte si školení

  Kompletní nabídka školení